Thống kê
Hôm nay : 20
Tháng 12 : 177
Năm 2022 : 9.713
 • Lê Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn - Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01248288753
  • Email:
   ltmloan2012@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công đoàn - Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0968089273
  • Email:
   nguyenthihue945@gmail.com
 • Trần Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01697434659
  • Email:
   hoaihoaninh2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP - Văn thư
  • Điện thoại:
   0918082969
  • Email:
   thanh2008ng@gmail.com
 • Nguyễn Thị Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ 5 - Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01688667967
  • Email:
   nguyenthigam0210@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ái Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ 1 - Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0972740789
  • Email:
   aiduyen76@gmail.com
 • Vũ Văn Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể Dục
  • Điện thoại:
   0972020252
  • Email:
   vuvduong1970@gmail.com
 • Ngô Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0979181585
  • Email:
   0633777078.yeu@gmail.com
 • Bùi Đăng Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội - UVBCH Công Đoàn
  • Email:
   buitung032@gmail.com
 • Vũ Lê Minh Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Đoàn, Giáo viên tin học
  • Điện thoại:
   0944037529
  • Email:
   vlmkhanh@gmail.com
 • Lê Đức Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   celinhchi162@gmail.com
 • Phan Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư - Phó Hiệu Trưởng
  • Email:
   phanthikieu1972@gmail.com