Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 565
Năm 2022 : 6.469
 • Lê Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn - Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   01248288753
  • Email:
   ltmloan2012@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công đoàn - Giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0968089273
  • Email:
   nguyenthihue945@gmail.com
 • Hoàng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công Đoàn - Giáo viên Chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0941673946
  • Email:
   Hoàng Thị Hải
 • Bùi Đăng Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội - UVBCH Công Đoàn
  • Email:
   buitung032@gmail.com