Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 75
Năm 2022 : 8.232
 • Vũ Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Điện thoại:
   0917172968
  • Email:
   phuonglandilinh@gmail.com
 • Trần Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   01655603014
  • Email:
   thuyentvhn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   01687265914
  • Email:
   huethietbi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ VP - Văn thư
  • Điện thoại:
   0918082969
  • Email:
   thanh2008ng@gmail.com
 • Trần Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Công đoàn - Kế toán
  • Điện thoại:
   0989672361
  • Email:
   tranhahoaninh2@gmail.com
 • Bùi Đăng Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội - UVBCH Công Đoàn
  • Email:
   buitung032@gmail.com